معنی کلمه تابلو فرش زیبا به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به تابلو فرش به انگلیسی in اکتبر 31, 2019

معنی کلمه تابلو فرش زیبا به انگلیسی می شود Beautiful carpet tableau

Leave a Reply