معنی کلمه تابلو فرش عتیقه به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به تابلو فرش به انگلیسی in اکتبر 31, 2019

معنی کلمه تابلو فرش عتیقه به انگلیسی می شود Antique carpet tableau

Leave a Reply